Ksiegowosc

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku ryczałtowego
  • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (miesięcznych, półrocznych i rocznych)
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych