Kadry i place

  • prowadzenie pełnych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • wykonanie list płac z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
  • sporządzanie druków ZUS RMUA.